ארטל טוביה

(08/12/1911 – 29/06/1946) ( יז כסלו תרע”ב – ל סיון תש”ו )

טוביה נולד בעיר טורקה, גליציה. מילדותו נכנס לתנועת השומר הצעיר והיה מהפעילים והמפעילים בקן. זמן קצר היה בפלוגת ההכשרה בלבוב עם קיבוץ “מסד” שהצטרף לקיבוץ תל עמל בארץ. בשנת 1939 עלה ארצה ונכנס לעבודה בענף המדגה. צנוע ומסור, רוחו טובה עליו תמיד, איש רעים בעבודתו. שנה וחצי לאחר בואו לקיבוץ נענה לתנועת ההתגייסות לצבא ונשלח ליחידת התותחנים בה שירת כחמש שנים בארץ, בקפריסין ובהיווסד הבריגדה הוא הצטרף אליה ונשלח לאיטליה. בתקופת שירותו בצבא בנה את קן משפחתו ונולד לו בן.
רק לפני מחצית השנה חזר טוביה מהצבא, עייף מנדודיו הרבים. הוא שאף להשתרש במשק ומיד נכנס לענף קבוע. ראינוהו בלבטי ההסתגלות אף הכרנו ברצונו העז להתקשר מחדש לחיי העבודה והחברה.
אדם שקט וצנוע, מסור למשפחתו ואב אוהב לבנו, נאמן בית הקיבוץ ומפלס בו נתיב לחייו. בשעות הפנאי צייר וחלם על אפשרות לפיתוח האמנות בחיי הקיבוץ. הוא גרם להנאה בציוריו וקישוטיו בחגים ובמסיבות. בימיו האחרונים חלם על שכלולים בחדר הקריאה שהתנדב לטפל בו והוא מלא תכניות למכביר.
בחטף בא המוות. יד פגעה בו ועקרה אותו מאתנו ביום השבת השחורה כאשר כדורי חיילים בריטים פגעו בו ובחברו, יעקב גלזר.
יהי זכרו ברוך!

התחברות אל האתר
דילוג לתוכן